Privatlivspolitik

Om SIKOS

SIKOS er en konsulentvirksomhed, der rådgiver om og leverer løsninger i relation til vægt, velvære og sundhed. SIKOS har til formål at hjælpe mennesker med at blive en sundere udgave af dem selv. SIKOS hjælper både private og virksomheder.

I forbindelse med dette arbejde, indsamler og behandler SIKOS personoplysninger, med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. SIKOS er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret, eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator. Dette kan være et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

Hvilken type persondata behandler jeg om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold hos SIKOS.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at SIKOS vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser, i forbindelse med dit kundeforhold hos SIKOS.

SIKOS indsamler og behandler både almindelige og følsomme personoplysninger. Dette er et led i administrationen af de ydelser, som du modtager.
SIKOS vil i forbindelse med dit kundeforhold typisk indsamle følgende kundeoplysninger:

  • Oplysninger, som du giver mig, når du kontakter mig. Fx online via hjemmesiden, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail­adresse) samt bankoplysninger.
  • Oplysninger, som du giver mig, når du udfylder en række dokumenter ifm. opstart som kunde hos SIKOS. Herunder kontaktoplysninger, oplysninger om beskæftigelse, familieforhold, fødselsdato samt oplysninger om dit helbred.
  • Oplysninger som genereres ifm. gennemførelse af Sundhedstjek. Samt oplysninger, som du giver mig i forbindelse med din behandling hos SIKOS.

Brug af dine personoplysninger

SIKOS behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. SIKOS behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kundeforhold eller nødvendigt i henhold til gældende ret.

  • Oprettelse og administration af dit kundeforhold med SIKOS, som led i driften af virksomheden. Herunder opretholdelse af mine kunderegistre, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format, og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.
  • Overholdelse af love og regler, som SIKOS er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

SIKOS bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger jeg behandler, er korrekte og opdaterede. Jeg beder dig derfor om altid at underrette mig om eventuelle ændringer i dine personlige forhold. (Fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at jeg kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og opdaterede.

Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

SIKOS behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag:

  • Indgåelse af aftale med SIKOS
  • Behandlingsforløb hos SIKOS

Du vil afgive samtykke til denne behandling.

Deling af personoplysningerne

SIKOS videregiver og/eller overlader alene dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af virksomheden som IT systemer, bogføring, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

SIKOS tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

SIKOS videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre min virksomhed eller opfylde dine behov.
SIKOS overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU.

Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil jeg sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som SIKOS er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, samt trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage..

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte mig på sikos@winchler.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Opdateringer

SIKOS evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

Opdateret 9. marts 2019